Pytania do architekta / Pomoc / FAQ

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania jakie mogą pojawić się podczas współpracy z architektem.

 1. 1. Czym zajmuje się Architekt?[+]

  1. Czym zajmuje się Architekt? [-]

  Podstawowym zajęciem architekta jest projektowanie i koordynacja procesu inwestycyjnego polegającego na wznoszeniu (ogólnie mówiąc) budynku (-ów).

  Projektowanie to przenoszenie na papier (w domyśle do komputera) wiedzy technicznej skrzyżowanej z potrzebami odbiorcy (Inwestora) oraz pewną wrażliwością estetyczną. Innymi słowy ma być funkcjonalnie i ładnie.

  Koordynacja polega na zebraniu w jedno opracowanie dokumentacji projektowej od innych branż (instalacje elektryczne, sanitarne, konstrukcja) oraz sprawdzenie, czy nie występują kolizje (dróg instalacji ze sobą, czy z elementami konstrukcji itp.). Do tego zadania zaliczają się również spotkania z Inwestorem, z gestorami sieci, czy wreszcie z rzeczoznawcami (p.poż, BHP, Sanepid itp.). W międzyczasie archtekt kontaktuje się na poszczególnych etapach z Urzędami, żeby cały projekt (budowlany) został później zaakceptowany. Cały proces kończy się wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

 2. 2. Ile zarabia Architekt?[+]

  2. Ile zarabia Architekt?[-]

  Zwykle przyjmuje się stawkę za m2 i jest ona uzależniona od zakresu i trudności tematu, ale także od prestiżu projektanta, czyli jego doświadczenia i wiedzy. Standardowy projekt to koszt 90 zł/m2 brutto za architekturę i konstrukcję. Koncepcja architektoniczna to zwykle 25 zł/m2, a projekt budowlany 47 zł/m2.

  Wbrew pozorom nie jest to jednak zawód przynoszący łatwy pieniądz. Od podpisania Umowy z Inwestorem poprzez sporządzanie koncepcji w kilku wariantach, spotkania branżowe, oddanie dokumentacji do Urzędu, wykonanie dokumentacji powykonawczej i otrzymaniu zapłaty może minąć czasem kilka miesięcy. W związku z tym w pracowniach realizowanych jest kilka projektów równolegle.

 3. 3. Jaka jest różnica między Architektem a Projektantem?[+]

  3. Jaka jest różnica między Architektem a Projektantem?[-]

  Tytuł magistra inżyniera architekta otrzymuje się po obronionym dyplomie na uczelni wyższej. Podobnie jest architektami wnętrz (uczelnie artystyczne), krajobrazu itp. W dzisiejszych czasach potocznie projektantem określa się osobę, która skończyła studia, kurs, bądź po prostu amatorsko zajmuje się projektowaniem. Dodatkowo absolwenci uczelni wyższych spełniający odpowiednie kryteria mogą przystąpić do egzaminu państwowego o nadanie uprawnień. Więcej na ten temat różnic między architektem a projektantem możecie przeczytać na naszym blogu.

 4. 4. Czym są uprawnienia?[+]

  4. Czym są uprawnienia?[-]

  Uprawnienia są wymogiem. Aby projekt został zatwierdzony w Urzędzie, główny projektant musi posiadać odpowiednie uprawnienia i być aktualnym członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Ma to gwarantować poprawność sporządzonego projektu.

 5. 5. Czy uprawnienia są potrzebne w projektowaniu?[+]

  5. Czy uprawnienia są potrzebne w projektowaniu?[-]

  Uprawnienia są konieczne w przypadku projektowania architektonicznego z uwzględnieniem funkcji głównego projektanta i tzw. sprawdzającego. Asystenci Architekta (opracowujący) nie muszą posiadać uprawnień, żeby projektować, nad ich pracą czuwa właśnie główny projektant.

  W przypadku projektowania wnętrz są przydatne, ale nie zawsze konieczne. Przepisy (ustawy i rozporządzenia) zmieniają się co pewien czas, trzeba być zawsze na bieżąco. Posiadanie uprawnień nie zwalnia jednak od samokształcenia.

 6. 6. Czy jest możliwość wykonania projektu na odległość?[+]

  6. Czy jest możliwość wykonania projektu na odległość?[-]

  Tak. W naszej ofercie jest tzw. projekt on-line, który jest tańszy od projektu z inwentaryzacją i wizją lokalną przeprowadzoną przez nas. Cena jest niższa ze względu na fakt, że to Inwestor dostarcza nam wszelkie dane do projektu (wymiary, zdjęcia).

  Według naszej opinii, jeżeli istnieje taka możliwość, obecność na działce (budowie) jest jednak niezastąpiona. Projektant od razu ocenia walory, wady nieruchomości, czasem nawet zagrożenia wynikające m.in. ze słabej wentylacji, czy niedocieplenia przegród zewnętrznych (muru) itp.

 7. 7. Co to jest inwentaryzacja budowlana (architektoniczna)?[+]

  7. Co to jest inwentaryzacja budowlana (architektoniczna)?[-]

  Inwentaryzacja budowlana jest to nic innego jak pomiar budynku. Mierzy się długości i wysokości elementów budynku takich jak ściany, okna, schody, elewacje, czasem detale architektoniczne (pod kątem odtworzenia - w obiektach pod ochroną konserwatorską). Dane te przenosi się do komputera w celu sporządzenia rzutów i przekrojów.

 8. 8. Na czym polega nadzór autorski?[+]

  8. Na czym polega nadzór autorski?[-]

  Nadzór autorski w skrócie to opieka autora projektu nad pracami budowlanymi. Wg Prawa Budowlanego (w zakresie architektury) Inwestor może zlecić Projektantowi pełnienie nadzoru autorskiego, od którego nie może się uchylić. Przysługuje mu za to wynagrodzenie. wszystko regulować powinna wcześniej sporządzona i podpisana Umowa.

 9. 9. Co to jest dom pasywny?[+]

  9. Co to jest dom pasywny?[-]

  Dom pasywny to dom energooszczędny, którego zapotrzebowanie na energię cieplną jest na poziomie 15 kWh/m2/rok. Oznacza to, że poniesiony koszt przy budowie zwróci się dość szybko podczas eksploatacji.

  Technologia pasywna jest tematem bardzo szerokim, któremu poświęcono wiele artykułów dostępnych za darmo w internecie (w języku polskim). Zapraszamy do lektury.

 10. 10. Co to jest rekuperacja?[+]

  10. Co to jest rekuperacja?[-]

  Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W naszej strefie klimatycznej rekuperacja nie wyręcza systemu grzewczego, czy chłodzącego, lecz wymienia powietrze zużyte na świeże. Jednak mimo, że nie zastępuje s.c.o. to na pewno ogranicza jego pracę i moc. Jeśli chodzi o mechaniczne chłodzenie to nie jest tak “wydajna” jak klimatyzacja, jednak z pomocą dodatkowej jednostki może latem obniżyć temperaturę nawiewanego powietrza. Cały proces polega na tym, że pobrane świeże powietrze z zewnątrz jest ogrzewane (ciepłem odzyskanym z wnętrza budynku) i wpuszczane do pomieszczeń, a zużyte usuwane.

 11. 11. Co to jest mostek termiczny?[+]

  11. Co to jest mostek termiczny?[-]

  Miejsce w budynku, przez które “ucieka” ciepło, gdzie może powstać zawilgocenie i pojawić się pleśń.

 12. 12. Projekt “gratis”, czy faktycznie jest darmowy?[+]

  12. Projekt “gratis”, czy faktycznie jest to darmowy projekt?[-]

  Od pewnego momentu na rynku można spotkać się z hasłem darmowy projekt oferowanego głównie przez sprzedawców wyposażenia budynku / wnętrz.

  Przykładowo w sklepie z płytkami ceramicznymi możemy liczyć na darmową aranżację pomieszczenia przy użyciu produktów z ich asortymentu. Firmy zajmujące się montażem np. instalacji mechanicznej też mogą wykonać projekt za darmo.

  Oczywiście trzeba to traktować jako znakomity chwyt marketingowy, bo aby coś było gratis musimy jednak coś kupić.