Kontakt

her.architecture
mgr inż. arch. Dominika Błonko-Procyk
ul. gen. Stanisława Maczka 17/35
60-651 Poznań
adres e-mail i numer telefonu